Recent Changes

Monday, April 4

 1. page plastics edited ​ ¿PODEMOS ¿PODEMOS VIVIR SIN ... per a ............ d´ESO ESO Elaborada per............…
  ¿PODEMOS
  ¿PODEMOS
  VIVIR SIN
  ...
  per a ............ d´ESOESO
  Elaborada per...............per als professors del Col·legi Montisión de Palma de Mallorca
  {http://blog.wasteindustrysite.com/the_heap/wp-content/uploads/2009/04/plastic-bottles1.jpg}
  SUBPREGUNTAS:
  Física y Química: Plásticos. ¿Elementos o compuestos?
  ...
  de comercio?.
  Plástica: ¿Cómo se organiza una campaña de sensibilización?
  TASCA
  Uaaaauuuuhhh!!!! Quina quantitat d'enllaços!!!. Molt bona feina.
  Aquí s´hi hauria de posar el producte per cada matèria. Exemples: per FyQ fer una memòria escrita. Per Mates fer un informe estadístic amb excel. Per Plàstica DUR A TERME una campanya de sensibilització. El que heu escrit aquí (enllaços+ activitats) ho heu de posar baix a l'apartat ACTIVITATS-PROCÉS.

  Matemáticas: Desde la composición centesimal del carbono y el hidrógeno obtener la fórmula empírica y molecular de una bolsa de plástico de comercio.
  Explica estadísticamente, desde los datos del siguiente enlace, cual es la contribución de una familia de cinco miembros a los residuos de bolsas de plástico en un año.
  hthttp://www.elpais.com/articulo/portada/Plastificados/elpepusoceps/20110403elpepspor_12/Tes
  http://www.elpais.com/articulo/sociedad/fin/bolsas/plastico/cerca/elpepusoc/20090901elpepusoc_2/Tes
  Plástica: Sensibiliza a las personas de tu entorno de la importancia de no usar bolsas de plástico diseñando un anuncio televisivo. En el deben figurar los datos que has deducido en las demás areas e imágénes en las siguientes direcciones:
  ...
  Objectius i continguts
  CRITERIS D'AVALUACIÓ I COMPETÈNCIES BÀSIQUES
  Colors matèries:
  Ciències naturals
  Física i química
  Educació física
  Castellà
  Català
  Anglès Alemany

  Artística
  Matemàtiques
  Socials
  Tecnologia (negre)

  CRITERIS D'AVALUACIÓ (Posar un color per cada assignatura. No posar-ne molts. No més de 4 per assignatura, que si no la rúbrica queda enorme.
  COMPETÈNCIES BÀSIQUES No fa falta posar totes les subcompetències. També són útils els descriptors de la Conselleria d´Educació de les Illes Balears, sobretot per la CSC, que al Col·legi Montserrat està un poc incompleta.
  1
  Los criterios deben formularse en infinitivo.
  Diferenciación
  Diferenciar entre elementos
  2
  Explicar las características básicas de los compuestos provenientes del petroleo.
  ...
  17
  18
  19
  RÚBRICA D´AVALUACIÓ
  Consultar les rúbriques del Col·legi Montserrat. Apartat MATERIALES. Només s´ha de copiar la part que us interessi. S´hi han d'afegir rúbriques pels criteris d'avaluació QUE NO ESTIGUIN RELACIONATS AMB LES CCBB (que seran poquíssims), que HAUREU D´INVENTAR VOLTROS, perquè la del Montserrat només és de CCBB.
  (view changes)
  4:23 am

Sunday, March 27

Wednesday, November 11

 1. page Romanticisme edited ... Som romàntics? ​Proposta interdisciplinària de literatura castellana i història adreçada als …
  ...
  Som romàntics?
  ​Proposta interdisciplinària de literatura castellana i història adreçada als alumnes de ........... d'ESO
  Elaborada per..................PREGUNTA/CONTEXTper..................
  Veure aquesta proposta feta per dos professors de Menorca.
  PREGUNTA/CONTEXT

  Quins personatges actuals, reals o de ficció, podries catalogar de romàntics i quins arguments triaries? ​
  {http://www.amordedios.org/montcubi/4t%20ESO/friedrich.jpg}
  (view changes)
  4:02 pm

Thursday, October 8

 1. page COM FER UNA UD edited {Graella_Guida.png} PREGUNTA/ CONTEXT Escriure aquí la pregunta. Veure exemples de preguntes.…
  {Graella_Guida.png}
  PREGUNTA/ CONTEXT
  Escriure aquí la pregunta.
  Veure exemples de preguntes.
  ..................................................................................................................................................
  Un cop la tenim clara i lligada amb els apartats inferiors la passam
  Pa
  {Graella_Guida.png}
  Passos
  a l'apartat INTRODUCCIÓ i a l'INDEX O PORTADA. Ha d'estar relacionada amb el context o amb l'epistemologia de la matèria. Ha de connectar amb la seva vida quotidiana, les emocions. No poden ser preguntes de sí/no o que puguin respondre's a través del google.
  Caldrà plantejar preguntes productives , preguntes que costin de respondre, que relacionin el passat amb el present.
  TASCA
  Escriure-la dins l'apartat TASCA, perquè és el que llegiran o s'explicarà als al·lots. Aquí se n´hi pot posar just un resumet.
  Objectius i continguts
  CRITERIS D'AVALUACIÓ I COMPETÈNCIES BÀSIQUES
  Colors matèries:
  Ciències naturals Física i química
  Educació física
  Castellà
  Català
  Anglès Alemany
  Artística
  Matemàtiques
  Socials
  Tecnologia (negre)
  CRITERIS D'AVALUACIÓ .
  COMPETÈNCIES BÀSIQUES No fa falta posar totes les subcompetències. També són útils els descriptors de la Conselleria d´Educació de les Illes Balears, sobretot per la CSC, que al Col·legi Montserrat està un poc incompleta.
  1
  Realizar el recorrido en el menor tiempo posible.
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  RÚBRICA D´AVALUACIÓ
  Consultar les rúbriques del Col·legi Montserrat. Apartat MATERIALES. Només s´ha de copiar la part que us interessi. S´hi han d'afegir rúbriques pels criteris d'avaluació QUE NO ESTIGUIN RELACIONATS AMB LES CCBB (que seran poquíssims), que HAUREU D´INVENTAR VOLTROS, perquè la del Montserrat només és de CCBB.
  És més pràctic fer-la directament dins l´apartat AVALUACIÓ.
  PROCÉS. ACTIVITATS
  Passos de la seqüència didàctica:
  Context/problema. No s´ha de tornar a posar. Ja el tenim dalt.
  Com resoldre'l. S´ha de preveure una activitat inicial en grup en la qual han de decidir les passes a seguir: què sabem, què volem saber, on cercarem informació, quins materials, com ens organtizarem, com l´exposarem..... veure exemple. Va bé donar-lis un guió (en trobareu de fets al llibre del Col·legi Montserrat).
  Recerca d'informació, en funció dels rols assignats (per tant des de diferents perspectives). Aquí els hem d'aportar recursos, enllaços d'internet o materials impresos. Han de ser materials de qualitat, actualitzats, adequats a la seva edat. Els alumnes hauran de seleccionar la informació, contrastar, organitzar-la, classificar-la , analitzar-la. Els facilitarem tota mena de suports: mapes conceptuals, llínies del temps , tutorials tant per comprendre la informació com per a trasnformar-la ). Aquí hi trobareu recursos classificats per fases didàctiques.
  Diferents perspectives. Argumentació.
  Estructuració. Treball sistemàtic. Exercicis per aprendre bé els nous coneix/hab/val.
  Aplicació. Es crearà una situació-problema que han de resoldre per demostrar que són competents, és a dir
  seguir. Enllaç que se'n saben sortir aplicant coneixements, habilitats i valors.
  TEMPORALITZACIÓ
  s'actualitza constantment.
  (view changes)
  5:41 am

Tuesday, September 22

 1. page COM FER UNA UD edited PREGUNTA/CONTEXT {Graella_Guida.png} {Graella_Guida.png} PREGUNTA/ CONTEXT Escriure aquí…

  PREGUNTA/CONTEXT
  {Graella_Guida.png}
  {Graella_Guida.png}
  PREGUNTA/ CONTEXT

  Escriure aquí la pregunta.
  Veure exemples de preguntes.
  (view changes)
  4:32 am
 2. page COM FER UNA UD edited PREGUNTA/CONTEXT {Graella_Guida.png} Escriure aquí la pregunta. Veure exemples de preguntes…

  PREGUNTA/CONTEXT
  {Graella_Guida.png}
  Escriure aquí la pregunta.
  Veure exemples de preguntes.
  (view changes)
  4:30 am
 3. 4:29 am

Thursday, September 10

 1. page home edited Benvinguts {http://devserver.paho.org/virtualcampus/drupal/files/red.png} Aquesta wiki s'…

  Benvinguts

  {http://devserver.paho.org/virtualcampus/drupal/files/red.png}
  Aquesta wiki s'ha creat per recollir les pràctiques en programació de propostes competencials dels professors del Col·legi Montesión de Palma de Mallorca.
  (view changes)
  2:25 am
 2. page El termòmetre edited ... Proposta didàctica interdisciplinar de matemàtiques i ciències naturals per al curs de........…
  ...
  Proposta didàctica interdisciplinar de matemàtiques i ciències naturals per al curs de..............d'ESO
  ELABORADA PER: (posar-hi els noms)
  {http://askehbl.files.wordpress.com/2009/06/climate-change1.jpg}
  PREGUNTA/CONTEXT
  Heu d'assistir a un congrés científic sobre el canvi climàtic. Quina serà la vostra intervenció?
  (view changes)
  2:22 am
 3. page Why teatime? edited Type in the content of your page here.=PREGUNTA/CONTEXT= Do you like tea? Why do English people…
  Type in the content of your page here.=PREGUNTA/CONTEXT=
  Do you like tea?
  Why do English people drink tea at 17'00 o'clock?
  Why do Spanish people drink coffee instead?
  PROPOSTA DIDÀCTICA DESTINADA ALS ALUMNES DE..........D'ESO, ELABORADA PER...............
  {http://www.cityfood.com/media/resampled/articleElement/137/resampled_200me.jpg}

  ..................................................................................................................................................
  TASK
  You have to give a talk to your class about teatime tradition and make tea
  A PARTIR D´AQUÍ HO HEU DE POSAR BAIX. ACTIVITATS.
  - Find out
  - where does tea come from?
  ...
  Reconèixer la idea general i extreure la informació específica de textos escrits adequats a l’edat, amb el suport d’elements textuals i no textuals, sobre temes variats i relacionats amb algunes matèries del currículum.
  4
  edactarRedactar textos breus
  7
  Usar de forma guiada les tecnologies de la informació i la comunicació per buscar i seleccionar informació, produir missatges a partir de models, establir relacions personals i mostrar interès pel seu ús.
  (view changes)
  2:20 am

More