¿PODEMOS VIVIR SIN LOS PLÁSTICOS?
Proposta interdisciplinària de Física y Química, Matemàtiques i Plàstica per a ESO
Elaborada per als professors del Col·legi Montisión de Palma de Mallorca


external image plastic-bottles1.jpg

SUBPREGUNTAS:


Física y Química: Plásticos. ¿Elementos o compuestos?
Matemáticas: ¿Cuál es la fórmula empírica y molecular de una bolsa de plástico de comercio?.
Plástica: ¿Cómo se organiza una campaña de sensibilización?

TASCA


Matemáticas: Desde la composición centesimal del carbono y el hidrógeno obtener la fórmula empírica y molecular de una bolsa de plástico de comercio.
Explica estadísticamente, desde los datos del siguiente enlace, cual es la contribución de una familia de cinco miembros a los residuos de bolsas de plástico en un año.
hthttp://www.elpais.com/articulo/portada/Plastificados/elpepusoceps/20110403elpepspor_12/Tes

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/fin/bolsas/plastico/cerca/elpepusoc/20090901elpepusoc_2/Tes

Plástica: Sensibiliza a las personas de tu entorno de la importancia de no usar bolsas de plástico diseñando un anuncio televisivo. En el deben figurar los datos que has deducido en las demás areas e imágénes en las siguientes direcciones:
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/fin/bolsas/plastico/cerca/elpepusoc/20090901elpepusoc_2/Tes
http://images.google.es/images?client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla%3Aes-ES%3Aofficial&hl=es&source=hp&q=plastics+bags&btnG=Buscar+im%C3%A1genes&gbv=2&aq=f&oq= Informática:
http://news.google.es/news?client=firefox-a&channel=s&rls=org.mozilla:es-ES:official&hl=es&source=hp&q=plastics%20bags&gbv=2&ie=UTF-8&sa=N&tab=in


Objectius i continguts

CRITERIS D'AVALUACIÓ I COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Colors matèries: Física i química
Artística
Matemàtiques

CRITERIS D'AVALUACIÓ (Posar un color per cada assignatura. No posar-ne molts. No més de 4 per assignatura, que si no la rúbrica queda enorme.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES No fa falta posar totes les subcompetències. També són útils els descriptors de la Conselleria d´Educació de les Illes Balears, sobretot per la CSC, que al Col·legi Montserrat està un poc incompleta.
1
Diferenciar entre elementos , compuestos y mezclas.

2
Explicar las características básicas de los compuestos provenientes del petroleo.

3
Planificar y utilizar procesos de de razonamiento y estrategias diversas y útiles para la resolución de problemas y expresar con precisión razonamientos, relaciones cuantitativas, informaciones que incorporen elementos matem´ticos, valorando la utilidad y simplicidad del lenguaje matemático

4
Creación y manipulación

5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


RÚBRICA D´AVALUACIÓ

Consultar les rúbriques del Col·legi Montserrat. Apartat MATERIALES. Només s´ha de copiar la part que us interessi. S´hi han d'afegir rúbriques pels criteris d'avaluació QUE NO ESTIGUIN RELACIONATS AMB LES CCBB (que seran poquíssims), que HAUREU D´INVENTAR VOLTROS, perquè la del Montserrat només és de CCBB.

És més pràctic fer-la directament dins l´apartat AVALUACIÓ.


PROCÉS. ACTIVITATS

Passos de la seqüència didàctica:
  • Context/problema. No s´ha de tornar a posar. Ja el tenim dalt.

  • Com resoldre'l. S´ha de preveure una activitat inicial en grup en la qual han de decidir les passes a seguir: què sabem, què volem saber, on cercarem informació, quins materials, com ens organtizarem, com l´exposarem..... veure exemple. Va bé donar-lis un guió (en trobareu de fets al llibre del Col·legi Montserrat).

  • Recerca d'informació, en funció dels rols assignats (per tant des de diferents perspectives). Aquí els hem d'aportar recursos, enllaços d'internet o materials impresos. Han de ser materials de qualitat, actualitzats, adequats a la seva edat. Els alumnes hauran de seleccionar la informació, contrastar, organitzar-la, classificar-la , analitzar-la. Els facilitarem tota mena de suports: mapes conceptuals, llínies del temps , tutorials tant per comprendre la informació com per a trasnformar-la ). Aquí hi trobareu recursos classificats per fases didàctiques.

  • Diferents perspectives. Argumentació.

  • Estructuració. Treball sistemàtic. Exercicis per aprendre bé els nous coneix/hab/val.

  • Aplicació. Es crearà una situació-problema que han de resoldre per demostrar que són competents, és a dir que se'n saben sortir aplicant coneixements, habilitats i valors.

TEMPORALITZACIÓ

----Type in the content of your page here.