external image red.png
Aquesta wiki s'ha creat per recollir les pràctiques en programació de propostes competencials dels professors del Col·legi Montesión de Palma de Mallorca.

És una wiki per fer proves i aprendre.