Quina idea/estratègia/disposició que hem vist al curs em servirà més hora de fer classe?