PREGUNTA/CONTEXT


external image CD127025.jpgexternal image orientacion_brujula_mapa.jpg
La teva secció és d'excursió a la Serra de Tramuntana i tu t'has despistat observant el paisatge. Has de tornar amb el teu grup el més aviat possible i només tens una brúixola, un mapa de la zona i els teus coneixements. El temps pasa i la sol·lució està a les teves mans. Com pots trobar als teus companys? Sabries orientar-te?

..................................................................................................................................................
Un cop la tenim clara i lligada amb els apartats inferiors la passam a l'apartat INTRODUCCIÓ i a l'INDEX O PORTADA. Ha d'estar relacionada amb el context o amb l'epistemologia de la matèria. Ha de connectar amb la seva vida quotidiana, les emocions. No poden ser preguntes de sí/no o que puguin respondre's a través del google.

Caldrà plantejar preguntes productives , preguntes que costin de respondre, que relacionin el passat amb el present.
TASCA


 1. Mediante el uso de un mapa topográfico de la zona y una brújula descubrir el rumbo, la distancia (en función de la escala) y el camino adecuado entre las balizas situadas en el mismo.
 2. Realización del itinerario, a partir del mapa realizado en el paso anterior.
 3. Realización de la ficha de rumbo/distancia/ localización.
 4. Realización de una ficha informativa de 4 o 6 elementos de ciencias (sociales y naturales)
 5. Realizar tareas de redacción: descripción del bosque, realización de historias que se desarrollen en el bosque, explicación de historias populares que se desarrollen en el bosque.
Objectius i continguts

CRITERIS D'AVALUACIÓ I COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Colors matèries:
Ciències naturals Física i química
Educació física
Castellà
Català
Anglès Alemany
Artística
Matemàtiques
Socials
Tecnologia (negre)


CRITERIS D'AVALUACIÓ .
COMPETÈNCIES BÀSIQUES.
1
Realizar el recorrido, pasando por todas las balizas, en el menor tiempo posible
Mundo físico, aprender a aprender, autonomía IP
2
Comprobar que son capaces de orientarse a partir del sol y la brújula.
Mundo físico, aprender a aprender, autonomía IP, social y ciudadana.
3
Crear textos escritos de diversas tipologías
Lingüística, digital, aprender a aprender, autonomía y social y ciudadana, mundo físico.
4
Saber explicar las líneas imaginarias y los puntos cardinales.
lingüística, aprender a aprender, autonomía IP y social y ciudadana.
5
Conocer caracterísiticas del modelado cárstico y el clima mediterráneo de montaña (localización, temperatura, precipitación, torrentes y vegetación)
Mundo físico, aprender a aprender, autonomía IP

RÚBRICA D´AVALUACIÓ

Consultar les rúbriques del Col·legi Montserrat. Apartat MATERIALES. Només s´ha de copiar la part que us interessi. S´hi han d'afegir rúbriques pels criteris d'avaluació QUE NO ESTIGUIN RELACIONATS AMB LES CCBB (que seran poquíssims), que HAUREU D´INVENTAR VOLTROS, perquè la del Montserrat només és de CCBB.

És més pràctic fer-la directament dins l´apartat AVALUACIÓ.


PROCÉS. ACTIVITATS

Passos de la seqüència didàctica:
 • Context/problema. No s´ha de tornar a posar. Ja el tenim dalt.

 • Com resoldre'l. S´ha de preveure una activitat inicial en grup en la qual han de decidir les passes a seguir: què sabem, què volem saber, on cercarem informació, quins materials, com ens organtizarem, com l´exposarem..... veure exemple. Va bé donar-lis un guió (en trobareu de fets al llibre del Col·legi Montserrat).

 • Recerca d'informació, en funció dels rols assignats (per tant des de diferents perspectives). Aquí els hem d'aportar recursos, enllaços d'internet o materials impresos. Han de ser materials de qualitat, actualitzats, adequats a la seva edat. Els alumnes hauran de seleccionar la informació, contrastar, organitzar-la, classificar-la , analitzar-la. Els facilitarem tota mena de suports: mapes conceptuals, llínies del temps , tutorials tant per comprendre la informació com per a trasnformar-la ). Aquí hi trobareu recursos classificats per fases didàctiques.

 • Diferents perspectives. Argumentació.

 • Estructuració. Treball sistemàtic. Exercicis per aprendre bé els nous coneix/hab/val.

 • Aplicació. Es crearà una situació-problema que han de resoldre per demostrar que són competents, és a dir que se'n saben sortir aplicant coneixements, habilitats i valors.

TEMPORALITZACIÓ

the content of your page here.