PREGUNTA/CONTEXT


Has llegado con tu grupo a un bosque cercano y te has quedado solo. Estás dando vueltas desde hace varias horas pero no consigues encontrar a tus compañeros. Por suerte llevas encima tu teléfono y te puedes poner en contacto con ellos. ¿Cómo es el lugar en el que te encuentras? ¿Qué ideas se te están pasando por la cabeza en este momento? ¿recuerdas alguna historia similar a la que estás viviendo?
..................................................................................................................................................
Un cop la tenim clara i lligada amb els apartats inferiors la passam a l'apartat INTRODUCCIÓ i a l'INDEX O PORTADA. Ha d'estar relacionada amb el context o amb l'epistemologia de la matèria. Ha de connectar amb la seva vida quotidiana, les emocions. No poden ser preguntes de sí/no o que puguin respondre's a través del google.

Caldrà plantejar preguntes productives , preguntes que costin de respondre, que relacionin el passat amb el present.
TASCA


Haz una descripción escrita de un bosque. Deberá tener una longitud de veinte líneas y deberá aparecer el nombre de quince especies vegetales distintas.
Nombra y explica el argumento de diversas historias populares que se desarrollen en el bosque.
Crea una historia que se desarrolle en el bosque.
Haz un texto instructivo sobre tu rescate del bosque.

Escriure-la dins l'apartat TASCA, perquè és el que llegiran o s'explicarà als al·lots. Aquí se n´hi pot posar just un resumet.Objectius i continguts

CRITERIS D'AVALUACIÓ I COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Colors matèries:
Ciències naturals Física i química
Educació física
Castellà
Català
Anglès Alemany
Artística
Matemàtiques
Socials
Tecnologia (negre)


CRITERIS D'AVALUACIÓ (Posar un color per cada assignatura. No posar-ne molts. No més de 4 per assignatura, que si no la rúbrica queda enorme.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES No fa falta posar totes les subcompetències. També són útils els descriptors de la Conselleria d´Educació de les Illes Balears, sobretot per la CSC, que al Col·legi Montserrat està un poc incompleta.
1

CCIMF. Dimensió: Interactuar amb l'espai físic.
Moure's en l'espai i resoldre situacions en què intervenen objectes i la seva posició.
2

CCIMF. Tenir consciència i control del propi cos.
4

CCIMF. Percebre l’espai físic des de l’entorn immediat fins a gran escala.
5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


RÚBRICA D´AVALUACIÓ

Consultar les rúbriques del Col·legi Montserrat. Apartat MATERIALES. Només s´ha de copiar la part que us interessi. S´hi han d'afegir rúbriques pels criteris d'avaluació QUE NO ESTIGUIN RELACIONATS AMB LES CCBB (que seran poquíssims), que HAUREU D´INVENTAR VOLTROS, perquè la del Montserrat només és de CCBB.

És més pràctic fer-la directament dins l´apartat AVALUACIÓ.


PROCÉS. ACTIVITATS

Passos de la seqüència didàctica:
  • Context/problema. No s´ha de tornar a posar. Ja el tenim dalt.

  • Com resoldre'l. S´ha de preveure una activitat inicial en grup en la qual han de decidir les passes a seguir: què sabem, què volem saber, on cercarem informació, quins materials, com ens organtizarem, com l´exposarem..... veure exemple. Va bé donar-lis un guió (en trobareu de fets al llibre del Col·legi Montserrat).

  • Recerca d'informació, en funció dels rols assignats (per tant des de diferents perspectives). Aquí els hem d'aportar recursos, enllaços d'internet o materials impresos. Han de ser materials de qualitat, actualitzats, adequats a la seva edat. Els alumnes hauran de seleccionar la informació, contrastar, organitzar-la, classificar-la , analitzar-la. Els facilitarem tota mena de suports: mapes conceptuals, llínies del temps , tutorials tant per comprendre la informació com per a trasnformar-la ). Aquí hi trobareu recursos classificats per fases didàctiques.

  • Diferents perspectives. Argumentació.

  • Estructuració. Treball sistemàtic. Exercicis per aprendre bé els nous coneix/hab/val.

  • Aplicació. Es crearà una situació-problema que han de resoldre per demostrar que són competents, és a dir que se'n saben sortir aplicant coneixements, habilitats i valors.

TEMPORALITZACIÓ